انیمه Death Parade 2015

نپسندیدم ذخیره
imdb rate 100% (4)
اسرار آمیز پویانمایی درام نامناسب برای زیر 17 سال ژاپن/ژاپنی

جایی که به دعوت یک ملکه وارد یک بازی با حریفت میشوی  و به جنگ مرگ میروی . ملکه ای که داور و ناظر مسابقه ی مرگ توست... ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی