مستند نِردگاسم Nerdgasm 2015

نپسندیدم ذخیره
آهنگین کمدی مستند ایالات متحده/انگلیسی

"تام لِنخاس "مدتهاست که رویاهای جشنواره ادینبورگ فرینج بزرگترین جشنواره هنرهای تجسمی در جهان را می بییند ، تام سفری را آغاز می کند تا آرزوهای خود را برآورده کند و با شیاطین های درونی خود در طول مسیر مبارزه می کند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی