مستند Traceroute 2016

نپسندیدم ذخیره
تاریخی زندگینامه کمدی اتریش/انگلیسی

مستندی درباره سفر شخصی “یوهانس گرنزفورتنر” که از سواحل غربی آمریکا به شرق سفر میکند و به بررسی فرهنگ ها ، قلمروهای پر خطر، موجودات می پردازد و زندگی در شرایط سخت را تجربه می کند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی