فیلم تابش رنگین کمان A Shine of Rainbows 2009

نپسندیدم ذخیره
خانوادگی درام مناسب برای همه سنین کانادا/انگلیسی

زندگی یتیمی تنها توسط زنی خارق العاده که به او می آموزد بر غم هایش چیره شده و جادوی طبیعیت و خود را کشف کند، به کلی دگرگون می شود و... ...

برنده 2 جایزه گلدن گلاب

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی