فیلم آمریکایی خائن American Traitor: The Trial of Axis Sally 2021

نپسندیدم ذخیره
imdb rate 5.5/10 (553) 100% (7)
درام نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

یک زن آمریکایی به نام میلدرد گیلارس در طول جنگ جهانی دوم تبلیغات نازی ها را پخش می کرد و به اکسیس سالی مشهور شد.. داستان بیننده را به بخش تاریکی دستگاه تبلیغاتی پر از نفرت رایش سوم، دستگیری نهایی سالی و محاکمه عواقب خیانتش در واشنگتن دی سی پس از جنگ می برد ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی