فیلم Bad Education 2019

نپسندیدم ذخیره
جنایی درام زندگینامه نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

مدیر دوست داشتنی مدرسه روزلین نیویورک و کارمندان، دوست و آشنایانش متهم اصلی رسوایی بزرگ ترین اختلاس مدارس دولتی در کل تاریخ آمریکا میشوند ...

عوامل و بازیگران
براساس داستانی واقعی
مدرسه
بر اساس مجله ، روزنامه یا مقاله

دیدگاه بگذارید

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید
منو خانه سینمایی سریالی جستجو