فیلم بکت Beckett 2021

نپسندیدم ذخیره
اکشن جنایی درام نامناسب برای زیر 17 سال ایتالیا/انگلیسی

هنگام تعطیلات در یونان، یک گردشگر آمریکایی به نام بکت پس از یک حادثه ویرانگر، هدف یک تعقیب و گریز قرار می گیرد. او مجبور می شود برای نجات جان خود از آن سوی کشور به سفارت آمریکا برود تا بی گناهی خود را آشکار کند. اما در میان راه مدام همه چیز بدتر می شود و حتی مورد سوء ضن نیز قرار میگیرد ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی