فیلم Confessions of a Teenage Drama Queen 2004

نپسندیدم ذخیره
imdb rate 4.7/10 (28,619) 80% (5)
احساسی خانوادگی کمدی مناسب برای همه سنین آلمان/انگلیسی

یک دختر نوجوان متقاعد شده است که مرکز توجه کل شهرش است ​​تا زمانی که خانواده اش وسایل خود را جمع می کنند و به حومه شهر نقل مکان می کنند و او آنجا باید به نوعی جلب توجه کند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی