فیلم خروج فرانسوی French Exit 2020

نپسندیدم ذخیره
درام کمدی نامناسب برای زیر 17 سال کانادا/انگلیسی

یک زن مسن با اندک مقداری که از ارثیه اش باقی مانده در منهتن که زندگی می کند، اما سپس به همراه پسر و گربه اش به یک آپارتمان کوچک در پاریس نقل مکان می کند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی