فیلم In the Earth 2021

نپسندیدم ذخیره
imdb rate 5.2/10 (1,341) 100% (9)
ترسناک نامناسب برای زیر 17 سال انگلستان/انگلیسی

در حالی که دنیا را ویروس مرگباری فرا گرفته، یک پزشک و یک محیط بان برای طبیعت گردی معمولی به جنگل میروند. اما ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی