فیلم وراثت Inheritance 2020

نپسندیدم ذخیره
جنایی درام رازآلود ایالات متحده/انگلیسی

بزرگ خاندان خانواده ای ثروتمند و قدرتمند ناگهان از دنیا میرود، و دخترش را با رازی موروثی تنها میگذارد که بازگو شدنش باعث نابودی خانواده میشود ...

برنده 2 جایزه گلدن گلاب
عوامل و بازیگران
فرزند دختر
پدر
اسرار خانوادگی
0 دیدگاه ها
بازخورد درونی
دیدن تمام دیدگاه ها
منو خانه سینمایی سریالی جستجو