فیلم دنبال میکند It Follows 2014

نپسندیدم ذخیره
اسرار آمیز ترسناک هیجانی نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

برای جِی نوزده ساله، پاییز باید شامل درس و مدرسه و آخر هفته های کنار دریاچه باشد. اما پس از اتفاقی او در میابد که دچار توهم های عجیبی شده و حس غریبی که یک نفر، یا یک چیزی او را دنبال میکند. برای روبرو شدن با مشکلش، جِی و دوستش باید برای فرار از این وحشت که به نظر میرسد تنها چند قدم با آن ها فاصله دارد راهی پیدا کنند ...

عوامل و بازیگران
عناوین مشابه
دوستی
تعقیب
لیست های مرتبط
ماوراء طبیعی
طعنه زدن
شر
0 دیدگاه ها
بازخورد درونی
دیدن تمام دیدگاه ها
منو خانه سینمایی سریالی جستجو