فیلم مسمویت جیوه Minamata 2020

نپسندیدم ذخیره
imdb rate 7.6/10 (15,213) 100% (5)
درام نامناسب برای زیر 17 سال انگلستان/انگلیسی

عکاسی جنگی به نام دبلیو یوجین اسمیت به ژاپن سفر میکند تا از تاثیرات مخرب مسمویت جیوه بر جوامع ساحل نشین گزارش تهیه کند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی