فیلم مسمویت جیوه Minamata 2020

نپسندیدم ذخیره
درام ایالات متحده/انگلیسی

عکاسی جنگی به نام دبلیو یوجین اسمیت به ژاپن سفر میکند تا از تاثیرات مخرب مسمویت جیوه بر جوامع ساحل نشین گزارش تهیه کند ...

0 دیدگاه ها
بازخورد درونی
دیدن تمام دیدگاه ها
منو خانه سینمایی سریالی جستجو