فیلم پالم اسپرینگ Palm Springs 2020

نپسندیدم ذخیره
imdb rate 100% (6)
احساسی اسرار آمیز فانتزی نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

نایلز در حالی که در یک عروسی در پالم اسپرینگ گیر کرده بود ، با سارا که دختر بده خانواده است آشنا می شود. بعد از اینکه نایلز او را از یک سخنرانی فاجعه نجات میدهد، سارا به سمت او جلب می شود. اما حادثه ای باعث میشود که سارا در یک چرخه زمانی بی پایان گیر کند و همین لحظه میفهمد که نایلز مدت هاست در آن چرخه گیر کرده و مدام همان روز را تکرار میکند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی