فیلم خوک Pig 2021

نپسندیدم ذخیره
درام هیجانی نامناسب برای زیر 17 سال انگلستان/انگلیسی

یک شکارچی ترافل که به تنهایی در بیابان های اوریگان زندگی می کند، پس از اینکه خوک مورد علاقه ای دزدیده می شود باید به گذشته برگردد تا بتواند او را پیدا کند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی