فیلم یادگار Relic 2020

نپسندیدم ذخیره
ترسناک جنایی درام نامناسب برای زیر 17 سال استرالیا/انگلیسی

یک و مادر و دختر و مادربزرگی، گرفتار جنون افسار گسیخه ای هستند که گریبانگیر خانوادیشان است ...

برنده 2 جایزه گلدن گلاب
0 دیدگاه ها
بازخورد درونی
دیدن تمام دیدگاه ها
منو خانه سینمایی سریالی جستجو