فیلم پوست Skin 2018

نپسندیدم ذخیره
درام کوتاه هیجانی نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

داستان این فیلم در مورد مرد جوانی است که توسط نژاد پرست های بخصوصی بزرگ شده است. این نژاد پرست ها به کله پوستی مشهور هستند ...

برنده 1 جایزه اسکار

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی