فیلم شب را دوام بیاور Survive the Night 2020

نپسندیدم ذخیره
اکشن جنایی درام نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

مجرمین تحت تعقیب پس از آنکه نقشه سرقتشان با مشکل مواجه میشود برای یافتن کمک های پزشکی به خانه دکتری بدنام میروند و او و خوانواده اش را در خانه اش گروگان میگیرند ...

برنده 2 جایزه گلدن گلاب
عوامل و بازیگران
حمله به خانه
عمل جراحی
0 دیدگاه ها
بازخورد درونی
دیدن تمام دیدگاه ها
منو خانه سینمایی سریالی جستجو