فیلم سیگار ممنوع (تجارت مرگ) Thank You for Smoking 2005

نپسندیدم ذخیره
imdb rate 100% (21)
درام کمدی نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

«نیک نیلر» (اکهارت)، «متخصص ماست مالی» فعالیت شرکت های بزرگ دخانیات بدون هیچ مشکل و عذاب وجدانی، سخن گوی صنعتی است که سالانه میلیون ها نفر را می کشد. او در عین حال می کوشد تا برای پسر جوانش، «جویی» (برایت) پدر خوبی باشد... ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی