فیلم Thank You for Your Service 2017

نپسندیدم ذخیره
جنگی درام زندگینامه نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

فیلم در مورد گروهی از سربازان آمریکایی است که به تازگی از جنگ عراق بازگشته‌اند و سعی در وفق دادن خود با شرایط جدید و خانواده خود دارند. در حالی که خاطرات جنگ هنوز در ذهن آن‌ها باقی مانده و زندگی آن‌ها را شبانه روز تهدید میکند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی