فیلم گالری قلب های شکسته The Broken Hearts Gallery 2020

نپسندیدم ذخیره
احساسی کمدی نامناسب برای زیر 13 سال ایالات متحده/انگلیسی

چه میشود اگر یک یادگاری از هر کدام از روابط وجود داشته باشد؟ گالری قلب های شکسته داستان لوسی همیشه منحصر به فرد را روایت میکند. یک دستیار گالری بیست و چند ساله که در نیویورک زندگی میکند، کسی که از قضا خودش ضربه عاطفی دیده. پس از اینکه توسط دوست پسرش رها شد، تصمیم گرفت تا گالری قلب های شکسته را خلق کند، مکانی برای اشیایی که از عشق گذشته باقی مانده. حرف و حدیث گالری پخش شد، باعث ایجاد شجاعت و شروع تازه برای افراد آسیب دیده از جمله خود لوسی شد ...

0 دیدگاه ها
بازخورد درونی
دیدن تمام دیدگاه ها
منو خانه سینمایی سریالی جستجو