فیلم آقای تشویق The Clapper 2017

نپسندیدم ذخیره
درام کمدی نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

"ادی کرومبل" بعنوان جا پُر کُن در برنامه‌های تلویزیونی مشغول بکار است، اما در یک برنامه‌ی تالک‌شو صاحب شهرت یک شبه می‌شود و ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی