فیلم مرد تهی The Empty Man 2020

نپسندیدم ذخیره
اسرار آمیز ترسناک هیجانی نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

در روند پرونده یک دخترگمشده، یک پلیس سابق به سرنخی از گروهی را پیدا میکند که در تلاش برای احضار ماهیتی فراطبیعی و وخشتناک هستند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی