فیلم جنگ بزرگ The Great War 1959

نپسندیدم ذخیره
جنگی درام کمدی بدون درجه بندی ایتالیا/ایتالیایی

ایتالیا سال 1916 او جوان ایتالیایی برای خدمت در جبهه های جنگ جهانی اول به ارتش فراخوانده می شوند آن ها هر کاری از دستشان بر می آید انجام می دهند تا از این کار سرباز زنند اما سرنوشت آنها را در قطاری که به سمت خط مقدم در حرکت است به هم می رساند و... ...

برنده 2 جایزه شیر طلایی

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی