فیلم The Half of It 2020

نپسندیدم ذخیره
احساسی درام کمدی نامناسب برای زیر 13 سال ایالات متحده/اسپانیایی

زمانی که الی چو، نوجوان باهوش قانع میشود تا برای شوخی نامه ای عاشقانه بنویسد، انتظار نداشت که این منجر به دوستیشان شود ...

عوامل و بازیگران
کمدی رمانتیک
داستان عاشقانه

دیدگاه بگذارید

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید
منو خانه سینمایی سریالی جستجو