فیلم The Invisible Man 2020

نپسندیدم ذخیره
اسرار آمیز ترسناک علمی تخیلی نامناسب برای زیر 17 سال کانادا/انگلیسی

The Invisible Man is a movie starring Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, and Harriet Dyer. When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her his fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences... ...

برنده 2 جایزه گلدن گلاب
عوامل و بازیگران
عناوین مشابه
تعلیق
مزاحمت
سوء استفاده خانوادگی
جوی
کارگردانی
0 دیدگاه ها
بازخورد درونی
دیدن تمام دیدگاه ها
منو خانه سینمایی سریالی جستجو