فیلم The Last Dance 2020

نپسندیدم ذخیره
تاریخی زندگینامه مستند نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

The Last Dance is a TV mini-series starring Phil Jackson, Michael Jordan, and David Aldridge. Charting the rise of the 1990's Chicago Bulls, led by Michael Jordan, one of the most notable dynasties in sports history. ...

عوامل و بازیگران
مصاحبه
بسکتبال

دیدگاه بگذارید

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید
منو خانه سینمایی سریالی جستجو