فیلم جادوگر The Witch 2015

نپسندیدم ذخیره
imdb rate 100% (23)
اسرار آمیز ترسناک درام نامناسب برای زیر 17 سال کانادا/انگلیسی

زندگی آرام یک خانواده روستایی در منطقه نیو انگلند، پس از اینکه گرفتار جادوی سیاه و ترسناکی می شوند، از بین می رود و ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی