فیلم با هم و با هم Together Together 2021

نپسندیدم ذخیره
imdb rate 6.4/10 (3,055) 90% (10)
کمدی نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

یک مرد تنهای 40 ساله زنی را استخدام میکند تا رحمش را برای القای مصنوعی اجاره کند. اما این دو فرد غریبه کم کم با هم آشنا میشود و مفاهیم مهمی را از روابط و مرز ها و حتی عشق و علاقه را در کنار یکدیگر درک می کنند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی