فیلم داستان بخش غربی West Side Story 2021

نپسندیدم ذخیره
احساسی جنایی درام نامناسب برای زیر 13 سال ایالات متحده/انگلیسی

داستان وست ساید که اقتباسی از تئاترموزیکالی اثر 1957 است، عشق ممنوع و رقابت بین دو گروه خیابانی را نشان می دهد، دو گروه خیابانی متشکل از نوجوانانی با پیشینه های قومی مختلف ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی