فیلم زلیگ Zelig 1983

نپسندیدم ذخیره
کمدی مناسب برای همه سنین ایالات متحده/انگلیسی

داستان در مورد یک مرد است که می تواند مانند هر کسی که در اطرافش است رفتار کند و کار هایی که آنها انجام می دهند او هم نگاه می کند و عمل می کند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی