برنامه تلویزیونی Hollywood Game Night 2013

نپسندیدم ذخیره
برنامه بازی محور کمدی نامناسب برای زیر 14 سال ایالات متحده/انگلیسی

 HollyWood Game Night یك شو تلویزیونی است كه در حال حاضر از شبكه NBC پخش میشود.در هر قسمت 2 شركت كننده به رقابت یكدیگر میپردازند كه برنده مبلغ 25000 رو برنده میشه.لازم به ذكر است در هر قسمت از این برنامه بازیگران مختلفی حضور میابند. ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی